Salve Flos et Decor Ecclesiae

This is a composition composed for Västerås Domkyrka and its Chamber Choir as well as to Johan Hammarström - intended to have its first performance on January 6, 2019 - under the baton of Stephen Cleobury. Cleobury, being the Director of Music for the Choir of King´s College, Cambridge, has commissioned a long range of newly composed "Carols" in order for them to be incorporated in the sermon called "Nine lessons and Carols". 

 

Link to Rehearsal Audio

 Programkommentar: 

Som en del i Västerås Domkyrkas satsning på att beställa nya körverk, fick jag i början av år 2018 en förfrågan från Domkyrkoorganist Johan Hammarström om att skriva ett verk, tänkt att uruppföras inom en ”Nine lessons and Carol”-gudstjänst i Västerås Domkyrka i januari 2019. Ett spännande uppdrag – och ganska ovanligt – eftersom ramverket kretsar kring en musikalisk gudstjänstform som vi sällan möter i Sverige. Givetvis har svenska körer en stor vana vid att sjunga de kända ”Christmas Carols” som hör till även vår standardrepertoar (O come all ye faithful,  osv) – men jag hade inte mött denna helhet tidigare. 

 

Efter lite gemensamma efterforskningar märkte både Johan och jag att det finns en tydlig koppling mellan den medeltida sångskatten ”Piae Cantiones” från Åbo och många av de kända Carols från 18- och 1900-talet. Det kändes då naturligt att fördjupa arbetet med det nya verket genom att utforska Piae Cantiones. Dessa – publicerade i två omgångar – kretsar kring en rad olika teman – dels kring kyrkoåret och dels kring olika mänskliga aktiviteter och gärningar. En av de som publicerades 1582 heter ”Salve Flos et decor Ecclesiae”. Melodin är utsökt och texten sublim – och till min förvåning hade denna melodi inte ännu använts i någon nutida tonsättning – och inte heller till någon ”klassisk” Carol. Jag började vända och vrida på materialet, och så småningom tillkom en dubbelkörig komposition med orgelackompanjemang, byggd på det medeltida materialet. 

 

Verket skrevs under juli och augusti 2018 på Möja i Stockholm Skärgård och är tillägnat Johan Hammarström, Stephen Cleobury och körerna i Västerås Domkyrka 

 

Musik och text: Anonymus ur Piae Cantiones 1582 

Arrangerad, bearbetad och tillkomponerad av